Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου, η συνεδρίαση Δ.Σ. της 1ης Νοεμβρίου 2015 αναβάλλεται.