ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι συντοπίτες μας κυκλοφορούν με έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής τα οποία ψευδώς χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για την παύση λειτουργίας του Συλλόγου μας.

Σας γνωρίζουμε ότι θέμα παύσης λειτουργίας του Συλλόγου δεν υφίσταται. Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αλληλογραφία μας με την Περιφέρεια στα πλαίσια εποπτείας και ελέγχου που ασκείται από το συγκεκριμένο τμήμα της Περιφέρειας στο οποίο θεσμικά υπάγεται και ο σύλλογος μας μεταξύ πολλών άλλων.

Εκείνο δε που δεν αναφέρεται, εντεχνώς, από τους εν λόγω κακόβουλους συντοπίτες είναι πως, ο έλεγχος της περιφέρειας είναι αποτέλεσμα καταγγελίας του κου Α. Μακρυωνίτη, πρώην μέλους της Ελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου, που ενώ δεν καταλογίζει τίποτε αρνητικό στην έκθεση της επιτροπής για την Γενική μας Συνέλευση του 2017, αμέσως μετά για προσωπικούς του λόγους, στρέφεται εναντίον του συλλόγου και καταφεύγει με καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία μας και να προκαλέσει τα μέλη του Δ.Σ.

Λυπούμαστε πολύ για αυτή τους την πρακτική και σας διαβεβαιώνουμε ότι θέμα παύσης λειτουργίας μας δεν ΥΠΑΡΧΕΙ, αλλά μόνον διαδικασία ελέγχου στα πλαίσια της εποπτείας που ασκείται στα σωματεία που εποπτεύονται από την συγκεκριμένη υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.

Μας λυπεί ακόμη ότι μεταξύ άλλων και η πρώην Ταμίας κα Μ. Γιαννοπούλου λειτουργεί με αυτό τον τρόπο προσπαθώντας να βάλει εμπόδια στην λειτουργία της Εκκλησίας και του Συλλόγου αντί να συνδράμουν θετικά σε κάθε έργο βελτίωσης και αναβάθμισης της περιοχής μας καθώς επίσης και η επιλογή τους να βλάψουν το σύλλογο με τις ως άνω καταγγελίες αντί να εκθέσουν το πρόβλημα τους και να λειτουργήσουν με τα ενδεδειγμένα, προβλεπόμενα από το Καταστατικό του Συλλόγου άρθρα.

Εκ του Συλλόγου