Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

27  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  ΚΑΙ ΩΡΑ   11.00 ΠΜ 

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ

ΜΠΛΕ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΒΑΡΗ.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ