ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

32ης  Συνεδρίασης Δ.Σ

12/5/2013, 10.30, Πνευματικό Κέντρο

 

 Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την

Κυριακή 12/5/2013 και ώρα 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος

με θέματα:

 

1.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 31ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

4. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

                                           Ο Πρόεδρος

 

                             

                        ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ