ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ

4/5/2014, 10.30 πμ., ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 4 Μάιου 2014,και ώρα 10.30 πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα.

1.Επικύρωση πρακτικών 9ης Συνεδρίασης

2.Οικονομική Ενημέρωση

3.Διάφορα.

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                       Ανδρέας Παπαγιάννης