ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
11ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
1/6/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

1 Επικύρωση πρακτικών 10ης Συνεδρίασης
2 Οικονομική Ενημέρωση
3 Διάφορα

 

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος               Ανδρέας Παπαγιάννης