ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
12ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
6/7/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 6η Ιουλίου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 11ης Συνεδρίασης
  2. Εγγραφή νέων μελών
  3. Καθαρισμός παραλιών
  4. Καθορισμός ημερομηνίας Γ.Σ
  5. Έγκριση δαπανών
  6. Διάφορα

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                           Ανδρέας Παπαγιάννης