ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
13ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
10/8/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 12ης Συνεδρίασης
  2. Οικονομικά
  3. Ιερά Πανήγυρις 15αύγουστου
  4. Ετήσια Γιορτή Συλλόγου
  5. Διάφορα

 

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                                  Ανδρέας Παπαγιάννης