ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
14ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
07/9/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 13ης Συνεδρίασης
  2. Οικονομικά
  3. Διάφορα

 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                                        Ανδρέας Παπαγιάννης