ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

15ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

05/10/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 14ης Συνεδρίασης
  • Οικονομικά
  • Διάφορα

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                        Ανδρέας Παπαγιάννης