ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
17ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.
07/12/2014, 10:30 π.μ.
Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 16ης Συνεδρίασης
  2. Οικονομικά
  3. Διάφορα

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραμματέας
Πέτρος Γιαννόπουλος                      Ανδρέας Παπαγιάννης