ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
18ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.
11/1/2015, 10:30 π.μ.
Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 11 Γενάρη 2015, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 17ης Συνεδρίασης
  • Οικονομικός Απολογισμός
  • Εκκαθάριση Μητρώου Μελών
  • Κοπή πίτας Συλλόγου
  • Διάφορα

 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος          Ανδρέας Παπαγιάννης