ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

19ΗΣ Συνεδρίασης του Δ.Σ.

01/02/2015, 10:30 π.μ.

Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 18ης Συνεδρίασης
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Κοπή πίτας Συλλόγου
  • Διάφορα

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος          Ανδρέας Παπαγιάννης