ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

01/03/2015, 10:30 π.μ.

Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 01 Μαρτίου 2015, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 19ης Συνεδρίασης
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Διάφορα

 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος              Ανδρέας Παπαγιάννης