ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
21ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.
19/04/2015, 10:30 π.μ.
Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 19 Απριλίου 2015, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 20ης Συνεδρίασης
  • Οικονομική Ενημέρωση
  • Ενημέρωση επί θεμάτων Δημοτικής Αρχής
  • Λειτουργία Εκκλησίας
  • Διάφορα

 
Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν.Γραμματέας
Πέτρος Γιαννόπουλος           Ανδρέας Παπαγιάννης