ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
23ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.
07/06/2015, 10:30 π.μ.
Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 07 Ιουνίου 2015, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 22ης Συνεδρίασης
  • Οικονομική Ενημέρωση
  • Ενημέρωση για ξερά ξύλα και εναπόθεση σε ειδικό κάδο
  • Αντικατάσταση ταμία
  • Διάφορα

Για τον Σύλλογο
Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος             Ανδρέας Παπαγιάννης