ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

25ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

06/12/2015, 10:30 π.μ.

Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 24ης Συνεδρίασης
  • Οικονομικά
  • Εγκριση εργασιών & δαπανών εκκλησίας
  • Ορισμός ημερομηνίας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και θέματα αυτής
  • Νέος Ιερέας
  • Διάφορα

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος               Ανδρέας Παπαγιάννης