ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

6ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

11/1/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

1.   Επικύρωση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης

2.   Οικονομική Ενημέρωση

3.   Πολιτιστικά Σεμινάρια

4.   Εκδρομή – εκδήλωση  Συλλόγου

5.   Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας Συλλόγου

6.   Διάφορα 

 

    Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                         Ανδρέας Παπαγιάννης