ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ & ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΜΠΛΕ ΛΙΜΕΝΟΣ Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Κοίμησης της Θεοτόκου 1 – Μπλε Λιμάνι τηλ.210 4686960

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

29ης  Συνεδρίασης Δ.Σ

3/2/2013, 10.30, Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την

Κυριακή 3/2/2013 και ώρα 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος

με θέματα:

 

1.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 29ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ