ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ            

28ης  Συνεδρίασης Δ.Σ

13/1/2013, 10.30, Πνευματικο Κέντρο

 

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την

Κυριακή 13/1/2013 και ώρα 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος

με θέματα:

 

1.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 25ης,  26ΗΣ  & 27ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ 2012

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3.ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

4. ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

6. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. & ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ