ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

25ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

4/11/2012, 10:00, Πνευματικό Κέντρο

 

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

 

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
  2. ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  4. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

    Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 

Πέτρος Γιαννόπουλος                    Παπαγιάννης Ανδρέας