ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

27ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

02/12/2012, 10:00, Πνευματικό Κέντρο

 

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 02/12/ 2012 και ώρα 10:00 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  •  1.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

 

  •   2. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 


    Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 

Πέτρος Γιαννόπουλος                    Παπαγιάννης Ανδρέας