ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

30ης  Συνεδρίασης Δ.Σ

3/3/2013, 10.30, Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την

Κυριακή 3/3/2013 και ώρα 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος

με θέματα:

 

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
  4. ΕΡΓΑ
  5. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ