ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ & ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΜΠΛΕ ΛΙΜΕΝΟΣ Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Κοίμησης της Θεοτόκου 1 – Μπλε Λιμάνι τηλ.210 4686960

    

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

31ης  Συνεδρίασης Δ.Σ

7/4/2013, 10.30, Πνευματικό Κέντρο

 

 

 

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την

Κυριακή 7/4/2013 και ώρα 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος

με θέματα:

 

1.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 29ης και 30ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ