ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ & ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΜΠΛΕ ΛΙΜΕΝΟΣ Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                 

Κοίμησης της Θεοτόκου 1 – Μπλε Λιμάνι τηλ.210 4686960

                           

                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

                                             33ης  Συνεδρίασης Δ.Σ

                                 2/6/2013, 10.30, Πνευματικό Κέντρο

 

 

 

 Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την

Κυριακή 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 και ώρα 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

 

1.     ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3.       ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

 

                                           Ο Πρόεδρος

 

                              ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ