ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 

2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    >            Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

4 ΜΑΡΤΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ>            Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

11 ΜΑΡΤΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ >          Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

18 ΜΑΡΤΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ>           Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ> ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Εκ του Συλλόγου