ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

 

  • 1 ΓΕΝΑΡΗ > ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

  • 6 ΓΕΝΑΡΗ >ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

 

  • 13 ΓΕΝΑΡΗ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

  • 17 ΓΕΝΑΡΗ > ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

  • 20 ΓΕΝΑΡΗ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

  • 25 ΓΕΝΑΡΗ > ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

  • 27 ΓΕΝΑΡΗ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Εκ του Συλλόγου