ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

 

  • 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 0630μμ

 

  • 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

  • 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ> Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 0630μμ

 

  • 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

  • 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 0600μμ

 

  • 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

  • 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 0730 πμ

 

 

Εκ του Συλλόγου