ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

 

·       7 ΙΟΥΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

·       14 ΙΟΥΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

·       21 ΙΟΥΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

·       26 ΙΟΥΛΙΟΥ > ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

     ΚΤΗΜΑ ΣΕΡΒΙΡΗ

 

·       27 ΙΟΥΛΙΟΥ > ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 

·       28 ΙΟΥΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

Εκ του Συλλόγου