ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

 

  • 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    >    ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 

  • 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    >    ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΕΜΠΤΗ)

 

  • 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   >    ΚΥΡΙΑΚΗ

 

  • 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   >    ΚΥΡΙΑΚΗ

 

  • 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   >    ΕΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

  • 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   >    ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

  • 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   >    ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

 

 

Εκ του Συλλόγου