ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013

·       2 ΙΟΥΝΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

·       9 ΙΟΥΝΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

·       13 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

 

·       22 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

 

·       23 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ 50ΣΤΗΣ

 

·       24 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

·       29 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ

 

·       30 ΙΟΥΝΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ