Μπλε Λιμάνι, 23/7/2013

Αρ.Πρωτ. 090

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

4Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, ΩΡΑ 10:00 πμ

 Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο του Μπλε Λιμένος, την Κυριακή 4 Αυγούστου 2013 και ώρα 10:00πμ, με θέματα:

Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

  1. Απολογισμός-Ισολογισμός ταμειακής διαχείρισης Δ.Σ.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  3. Έγκριση ταμειακής διαχείρισης από την Γ.Σ.
  4. Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2014
  5. Τροποποίηση Καταστατικού

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

  Πέτρος Γιαννόπουλος                   Ανδρέας Παπαγιάννης