ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
20 ΜΑΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 10:00π.μ.

Βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έκτακτη συνεδρίαση του της 10ης Μαϊου 2018, καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο του Μπλε Λιμένος, την Κυριακή 20 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00πμ, με θέματα:

1. Εκλογή ενός μέλους προς συμπλήρωση κενής θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικιστών Μπλε Λιμένος

Σε περίπτωση μη εξασφάλισης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 27 Μαϊου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου,

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γεν. Γραμματέας
Πέτρος Γιαννόπουλος                                   Ευαγγελία Π. Τρίκα