ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 10:30 πμ

Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο του Μπλε Λιμένος, την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:30πμ, με θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ.
2. Απολογισμός-Ισολογισμός ταμειακής διαχείρισης Δ.Σ.
3. Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2015
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Συμπλήρωση κενών θέσεων αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                 Ανδρέας Παπαγιάννης