Μπλέ Λιμάνι, 14/7/2018
Αρ.Πρωτ. 028 #

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 10:30π.μ.

Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο του Μπλε Λιμένος, την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30πμ, με θέματα:

  1. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ.
  2. Απολογισμός-Ισολογισμός ταμειακής διαχείρισης Δ.Σ.
  3. Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2019
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συμπλήρωση κενών θέσεων αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Ενημέρωση μελών για θέματα Περιφέρειας Αττικής βάσει καταγγελίας μέλους από 2017 και απόφαση Γ.Σ. για αναστολή ή όχι λειτουργίας εως έκδοσης απόφασης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                  Ευαγγελία Τρίκα