ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι οι αιτήσεις υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 4ης Αυγούστου πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με αίτηση των ενδιαφερομένων, στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι την

31η Ιουλίου 2013 και ώρα 19:00.

Εκ του Συλλόγου