Δήμος Σαλαμίνας 210 46 46 000
Δήμος Κοιν. Αμπελακίων 213 20 60 500
ΚΕΠ Σαλαμίνας 213 20 60 505
ΚΕΠ Αμπελακίων 210 46 70 245
Ο.Ε.Ε.Σ.Σ. 210 46 77 780
Εργατικό Κέντρο 210 46 51 464
Εμπορικός Συλ. Σαλαμίνας 210 46 58 622
Εμπορικός Συλ. Αμπελακίων 210 46 75 400
Αστυνομία Σαλαμίνας 210 46 51 100
Αστυνομία Αμπελακίων 210 46 72 438
Τροχαία Σαλαμίνας 210 46 53 200
Λιμεναρχείο 210 46 77 277
Πυροσβεστική 210 46 85 199
Δημ. Λιμενικό Ταμείο 210 46 51 424
Δασαρχείο 210 46 71 249
Ειρηνοδικείο 210 46 72 166
Ταχυδρομείο 210 46 51 459
Υποθηκοφυλακείο 210 46 76 000
Κτηματολόγιο 210 46 78 010
ΔΕΗ Σαλαμίνας (βλάβες) 210 46 51 119
ΟΤΕ Σαλαμίνας 210 46 40 099
ΕΛΤΑ Σαλαμίνας 210 46 51 459
Κέντρο Υγείας 213 20 08 500
Κλινική Χιώτη 210 46 77 279
Ταξί Παλουκίων 210 46 74 743
Ταξί Παλουκίων (διανυκτερεύει) 210 46 71 575
Ταξί Σαλαμίνας 210 46 51 580
Ταξί Αμπελακίων 210 46 72 292
ΚΤΕΛ 210 46 71 333
Ferry Boat 210 46 77 293
  210 46 74 720