ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2014

  • 4/5 ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 11/5 ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 18/5 ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 21/5 ΤΕΤΑΡΤΗ -ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
  • 25/5 ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 29/5 ΠΕΜΠΤΗ – ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

Εκ του Συλλόγου