ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

 • ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ 07:30-08:30 μ.μ.
 • 1-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- Καθημερινά εκτός Σαβάτων και Τρίτης 5 Αυγούστου

 

 • 3 ΑΥΓ  ΚΥΡΙΑΚΗ
 • 6 ΑΥΓ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
 • 10 ΑΥΓ ΚΥΡΙΑΚΗ
 • 14 ΑΥΓ  ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ / ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Αρτοκλασία) 07:00 μ.μ.
 • 15 ΑΥΓ  ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Αρτοκλασία)
 • 24 ΑΥΓ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
 • 27 ΑΥΓ  ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
 • 30 ΑΥΓ  ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 • 31 ΑΥΓ  ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Εκ του Συλλόγου