ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

  • 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

Εκ του Συλλόγου