ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

  • 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 06:30μμ
  • 08 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 06:30μμ
  • 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 06:30μμ
  • 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
  • 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 06:30μμ
  • 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Εκ του Συλλόγου