ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

 

3 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

10 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

17 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

21 ΜΑΪΟΥ ΠΕΜΠΤΗ – ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

24 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

30 ΜΑΪΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

31 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 
Εκ του Συλλόγου