ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

 

  • 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 06:30μμ
  • 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ> Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 06:30μμ
  • 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 06:00μμ
  • 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 07:30 πμ

 

Εκ του Συλλόγου