Σας ενημερώνουμε ότι η Εκκλησία μας θα λειτουργήσει κανονικά το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015.

Εκ του Συλλόγου