ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

 

  • 1 ΓΕΝΑΡΗ > ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  • 6 ΓΕΝΑΡΗ >ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
  • 13 ΓΕΝΑΡΗ > ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 17 ΓΕΝΑΡΗ > ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  • 20 ΓΕΝΑΡΗ > ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 25 ΓΕΝΑΡΗ > ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
  • 27 ΓΕΝΑΡΗ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Εκ του Συλλόγου