ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ> ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Εκ του Συλλόγου