ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013

  • 2 ΙΟΥΝΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 9 ΙΟΥΝΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ
  • 13 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
  • 22 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
  • 23 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ 50ΣΤΗΣ
  • 24 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  • 29 ΙΟΥΝΙΟΥ> ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ
  • 30 ΙΟΥΝΙΟΥ > ΚΥΡΙΑΚΗ