Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου

Για την αντικειμενική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ όλων των μελών μας και προς αποφυγή κάθε σχετικής παραποίησης των πεπραγμένων από οποιονδήποτε «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ», σας γνωρίζουμε ότι με έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ) ενημερωθήκαμε ότι υπεβλήθη ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Κα Μαρία Παπαελευθερίου και Λοιπούς (ακριβώς έτσι αναγράφεται στο σχετικό έγγραφο).

Με το έγγραφο αυτό μας ζητούν ένα πλήθος εγγράφων και στοιχείων που ούτως ή άλλως ο Σύλλογος κάθε χρόνο καταθέτει στην συγκεκριμένη Δ/νση. Εδώ σημειώνουμε για την πλήρη ενημέρωση σας ότι η τελευταία προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων , θεωρήσεις αποδείξεων κλπ., στην Περιφέρεια, έγινε την 2α Αυγούστου 2013 χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος μετά την λήψη της σχετικής επιστολής πήγε στα γραφεία της Περιφέρειας προκειμένου να ζητήσει α) την καταγγελία που υπεβλήθη από τους ως άνω χωρίς να κοινοποιηθεί καν στο Σύλλογο (γιατί άραγε) και β) τον λόγο που εσπευσμένα η περιφέρεια μας ζητά αυτά τα τακτικά έγγραφα τα οποία ούτως ή άλλως από μόνοι μας προσκομίζουμε μετά την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης όπως θα πράξουμε και φέτος.

Στην διάρκεια της επίσκεψης μας στην Περιφέρεια, μας έγινε σαφές ότι μετά την παραλαβή των εγγράφων που μας ζητούν, που σε αυτή την περίπτωση και κατ’ εξαίρεση αφορούν ΚΑΙ τα πρακτικά αποφάσεων διαγραφής των μελών Μαρίας Παπαελευθερίου, Αλέξανδρου Νταβράνογλου και Χ. Καπαλόπουλου, θα ακολουθήσει άσκηση διοικητικού και οικονομικού ελέγχου στο Σύλλογο από κλιμάκιο της Περιφέρειας.

Για όλα τα παραπάνω καταγγέλλουμε την συγκεκριμένη ενέργεια της κας Μ.Παπαελευθερίου και λοιπών ως πρωτοφανή για τα δεδομένα του Συλλόγου διαχρονικά, που σίγουρα δεν πρόκειται να συνεισφέρει αλλά αντίθετα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα με αρνητικές συνέπειες αφενός μεν για τα έργα που έχουν γίνει με κόπο και σύμπραξη όλων των μελών μας και αφετέρου για την τακτική και απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ μας. Σημειώνεται ότι με την συγκεκριμένη πράξη, βάλεται ολόκληρος ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ και όλα τα μέλη του και όχι μόνον το Δ.Σ. αφού ο έλεγχος αυτός, εάν γίνει, μας ειπώθηκε ότι θα αφορά ακόμη και αυτά για τα οποία η Γενική μας Συνέλευση (δηλαδή όλοι μας) έχουμε ψηφίσει, εγκρίνει και απαλλάξει τα Δ.Σ. των αντίστοιχων προηγούμενων θητειών.

Από το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Οικοπεδούχων & Οικιστών Μπλε Λιμένος, Ν. Σαλαμίνος