ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

5ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

1/12/2013, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 4ης Συνεδρίασης
  2. Ενημέρωση Περιφέρειας
  3. Οικονομική Ενημέρωση
  4. Εκδήλωσεις  Συλλόγου
  5. Ενημέρωση Λιμενικού Ταμείου
  6. Διάφορα

 

    Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν.Γραμματέας

 

Πέτρος Γιαννόπουλος                         Ανδρέας Παπαγιάννης