ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

8ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

2/3/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 7ης Συνεδρίασης
  2. Οικονομική Ενημέρωση
  3. Έγκριση δαπανών: Ασφάλιση Παιδικής Χαράς, Η/Υ, Σκάλας, Διάφανο τέντας Προαυλίου Εκκλησίας, Αποκατάσταση βλαβών 42V-Μεγ. Λιμάνι, Περιμετρικά φώτα εκκλησίας
  4. Εκδρομή – εκδήλωση Συλλόγου
  5. Ενημέρωση χαρτών Μπλε Λιμάνι (καταγραφή οδών, κατάσταση οδών, φώτα, κάδοι απορριμάτων)
  6. Ενημέρωση από Περιφέρεια – Καταστατικό
  7. Διάφορα

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν.Γραμματέας
Πέτρος Γιαννόπουλος                            Ανδρέας Παπαγιάννης